top of page

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van:

www.stoerontwerp.nl/Stoer Ontwerp, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stoer Ontwerp (een handelsnaam van NOOZM, kvk 68051778), gevestigd aan Westrikse Binnenweg 54, 4841 MC Prinsenbeek. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Stoer Ontwerp, inclusief het auteursrecht op de inhoud van deze website. Het gebruik van de informatie op deze website mag niet gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt worden. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stoer Ontwerp is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, woord-of beeldmerken of andere materialen op deze website her te gebruiken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. Het intellectueel eigendom berust bij Stoer Ontwerp.

 

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stoer Ontwerp te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Stoer Ontwerp streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.stoerontwerp.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stoer Ontwerp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mochten deze voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.stoerontwerp.nl op deze pagina.

bottom of page